Касиер

Цена: 90.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1. Здравословни и безопасни условия на труд -6 уч.часа

Модул 2. Счетоводство на предприятието -88 уч.часа

Модул 3. Компютърно счетоводство. -40 уч.часа

Модул 4. Работа с парични средства и валути -30 уч.часа

Модул 5. Данъчно облагане -50 уч.часа

Модул 6. Социално осигуряване -50 уч.часа

Модул 7. Основи на правото. Фирмено право -36 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: КАСИЕР, КОД 345060 
 2. СПЕЦИАЛНОСТ: КАСИЕР, КОД 3450601 
 3. ПЪРВА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 300 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  1 месеца или 3 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ПЪРВА  степен по професия "Касиер", специалност "Касиер"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КАСИЕР" обхваща придобиване на знания и умения за основните правила за безопасна работа с оборудването и офис-техниката на работното място; стопанското устройство на страната, разбира икономическите отношения, процеси и явления и факторите, които ги пораждат; правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник; основните правила за работа с компютър и програмни продукти; основните операции с парични средства и начините за документирането им; нормативни документи, регламентиращи протичането на касовите операции;  принципите на вербалната и невербалната комуникация; изпълнява основните си функции, свързани с приемане на пари в касата и плащане на пари от касата; съставя Приходен касов ордер, Разходен касов ордер, Касов Отчет, Касова книга; периодична ревизия на касата, съгласно изискванията на ръководството и други органи; използване на съвременни информационни технологии за обработка на касовите операции; осигуряване на съхранение и опазване на паричните средства в  касата, съгласно изискванията на съответните инструкции.     
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КАСИЕР" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
3 месеца - неограничен: 90 лв.
1 месец - неограничен: 90 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: КАСИЕР, КОД 345060 
 2. СПЕЦИАЛНОСТ: КАСИЕР, КОД 3450601 
 3. ПЪРВА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 300 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  1 месеца или 3 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ПЪРВА  степен по професия "Касиер", специалност "Касиер"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КАСИЕР" обхваща придобиване на знания и умения за основните правила за безопасна работа с оборудването и офис-техниката на работното място; стопанското устройство на страната, разбира икономическите отношения, процеси и явления и факторите, които ги пораждат; правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник; основните правила за работа с компютър и програмни продукти; основните операции с парични средства и начините за документирането им; нормативни документи, регламентиращи протичането на касовите операции;  принципите на вербалната и невербалната комуникация; изпълнява основните си функции, свързани с приемане на пари в касата и плащане на пари от касата; съставя Приходен касов ордер, Разходен касов ордер, Касов Отчет, Касова книга; периодична ревизия на касата, съгласно изискванията на ръководството и други органи; използване на съвременни информационни технологии за обработка на касовите операции; осигуряване на съхранение и опазване на паричните средства в  касата, съгласно изискванията на съответните инструкции.     
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КАСИЕР" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473